O zapadaniu się w nicość albo o "Zakochanych kobietach" D. H. Lawrence'a (Pikniki z Klasyką #25)

Rok Leśmianowski #4 albo o „Dziejbie leśnej” B. Leśmiana

W złą godzinę albo o „Wiązance” K. J. Erbena

Na księżyc! Albo o „Wydziedziczonych” U. Le Guin

Dwóch panów wśród Celtów albo o opowiadaniach A.C. i E. F. Bensonów

Tutejszy Avatar albo o „Słowo las znaczy świat” U. Le Guin