Bal w Vaubeyssard albo o przypadku

Manderley nigdy nie istniało albo o „Rebece” D. du Maurier (Pikniki z Klasyką #20)

Jak w zwierciadle albo o „Beksińskich. Portrecie podwójnym” M. Grzebałkowskiej